Indywidualna psychoterapia

Posted by in Blog on maj 9, 2019

Indywidualna psychoterapia

Psychoterapia indywidualna to najbardziej popularna forma pomocy terapeutycznej. Psychoterapia polega na spotkaniu jeden na jeden tzn. klienta z psychoterapeutą. W zależności od przyjętego przez psychoterapeutę podejścia proces terapeutyczny może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy. Istnieje kilkanaście rodzajów szkół psychoterapii, z czego bardzo często dzieje się tak, że psychoterapeuta łączy podejścia i stosuje wówczas eklektyczną formę pomocy. Najważniejszym celem psychoterapii jest pomoc osobie, która zgłasza się do specjalisty, a nie zaś samo podejście!

Jak przebiega spotkanie z psychoterapeutą?

Pomimo różnych szkół psychoterapii zazwyczaj pierwsze spotkanie z terapeutą ma charakter konsultacyjny w celu zapoznania i wstępnego zdiagnozowania problemu, z jakim przychodzi klient. Dlatego też taka konsultacja może trwać około godziny. Czasami może to być półtorej godziny. Regularne spotkania trwają zazwyczaj 50 lub 55 minut.

Psychoterapia indywidualna – cele:

Tak jak zostało to już wskazane w poprzednich punktach wiele zależy od podejścia terapeutycznego. Głównym celem każdego rodzaju psychoterapii jest poprawa lub zmiana stanu, który sprowadził daną osobę na terapię. Co jednak bardzo ważne, cele psychoterapii są wyznaczane przez klienta! Psychoterapia to nie poradnictwo, dlatego też nie oczekujemy od psychoterapeuty rad. W procesie psychoterapeutycznym to my wypracowujemy metody, które pozwalają nam na dalszą zmianę i rozwiązanie problemu.

Psychoterapia indywidualna – cena:

Ceny psychoterapii wahają się od 80 do 150 złotych. Jest to zależne znów od stosowane formy pomocy terapeutycznej, a czasem też od doświadczenia psychoterapeuty. Wiele osób szuka bezpłatnej psychoterapii, ale gdy decydujemy się na wizytę u lekarza specjalisty, od którego zależy nasze życie nie powstrzymuje nas zazwyczaj wysoka cena świadczonej usługi. W niektórych szkołach jest też tak, że kwestia opłacania własnej psychoterapii ma także charakter terapeutyczny.


Artykuł powstał we współpracy z psychoterapeutą z Legnicy, gdzie znajduje się gabinet psychoterapeutyczny Skrzydła.

Wraz z Centrum Leczenia Esperal Kraków
pomagamy w wychodzeniu z nałogu alkoholowego.
Pomagamy od strony psychologicznej na stałe odstawić alkohol.