Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm jest chorobą, która znana jest od wieków. Jednak szybki tryb życia oraz inne problemy współczesnego człowieka sprawiają, że choroba alkoholowa spotykana jest coraz częściej. Uzależnienie od alkoholu zaczyna się w momencie gdy tracimy kontrolę nad częstotliwością i ilością spożywanego alkoholu. Początkowo, osoby uzależnione nie dopuszczają do siebie myśli, że mają problem z alkoholem.

Postawa wyparcia faktu o nadużywaniu alkoholu jest istotną przeszkodą w leczeniu alkoholu. Terapeuta wiele czasu w trakcie kuracji poświęca na uświadomieniu pacjentowi specyfiki nałogu alkoholowego oraz na udzieleniu rad jak postępować w obliczu głodu alkoholowego.

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/04/25/08/42/tree-738816_960_720.jpg


Leczenie alkoholizmu
może przebiegać odmiennie ze względu na wybraną metodę. Najbardziej kompleksowa jednak, wydaje się ta która łączy medyczne sposoby leczenia alkoholizmu poprzez wszycie esperalu z psychoterapią. Leczenie alkoholizmu w aspekcie medycznym, charakteryzuje się implantacją esperalu z disulfiram, który ma za zadanie zniechęcić do sięgania po alkohol.

Właściwa kuracja i leczenie alkoholizmu prowadzą do zwalczenia nałogu i uwolnieniu się od tej substancji. Osoba uzależniona odzyskuje pełną kontrolę nad swoim życiem i może się nim na nowo cieszyć.

Wraz z Centrum Leczenia Esperal Kraków
pomagamy w wychodzeniu z nałogu alkoholowego.
Pomagamy od strony psychologicznej na stałe odstawić alkohol.