Czym jest interwencja kryzysowa?

Posted by in Blog on lis 9, 2015

Czym jest interwencja kryzysowa?

Nasze codzienne życie pełne jest nieprzewidywanych zdarzeń. Przeszkody, z którymi musimy się zmierzyć są nieodłącznym elementem naszej codzienności, ale zazwyczaj z każdego starcia wychodzimy obronną ręką, bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę. Co innego dzieje się wówczas, gdy pod wpływem silnego stresu zamiast działać i podołać wyzwaniom wycofujemy się i nie jesteśmy w stanie niczego zrobić. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji mówimy, że dana osoba przeżywa kryzys. Taki stan nie pozwala na normalne i codzienne funkcjonowanie. Napięcie jakie zostaje wywołane sytuacją stresową, kryzysem może przybierać różne formy uczuć. Człowiek będący w kryzysie może działać irracjonalnie lub działać pod wpływem lęku, strachu, żalu, gniewu. Czasem zachowanie takiej osoby charakteryzuje się wrogością lub bezradnością wobec siebie, innych.

Na czym polega interwencja kryzysowa?

Nadrzędnym celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie stanu sprzed sytuacji wywołanej kryzysem. Interwencja kryzysowa nie jest terapią, ale sposobem, by dana osoba mogła dalej działać pomimo trudności emocjonalnych czy psychicznych. Wczesna interwencja kryzysowa może uśmierzyć dalsze konsekwencje terapii, a przede wszystkim zmobilizować osobę do działania. W odróżnieniu od terapii/psychoterapii interwencja kryzysowa ma być szybkim działaniem ukierunkowanym na aktualny problem.

Dla kogo interwencja kryzysowa?

Interwencje kryzysowe wykorzystywane są zazwyczaj w sytuacjach ekstremalnych tj. zdarzenia losowe, śmierć bliskich, katastrofy naturalne, kataklizmy, wojny i inne wydarzenia, w których dochodzi do kryzysu.

Interwencja kryzysowa a psychoterapia

Jak pisze Greenstone: Interwencja kryzysowa jest wobec pogotowia medycznego tym, czym jest praktyka medyczna w porównaniu z psychoterapią. Wniosek, interwencja kryzysowa jest działaniem błyskawicznym, będącym niejako środkiem przeciwbólowym, zanim nastąpi dalsza diagnoza i praca nad przyczynami wywołującymi kryzys.

Wraz z Centrum Leczenia Esperal Kraków
pomagamy w wychodzeniu z nałogu alkoholowego.
Pomagamy od strony psychologicznej na stałe odstawić alkohol.